Search
Close this search box.

ตำนานลิปสติกสีแดง ที่บอกได้ว่าทำไมต้อง ‘จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อน’

จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อน

ประโยคที่พูดกับเพื่อนเป็นประจำเวลาเลือกสีลิปสติกไม่ได้ ‘จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อน’ แล้วก็เลือกสีแดงก่อนจริงๆ จะมีที่มาจากอะไร มาย้อนตำนานของเรื่องนี้ไปพร้อมกัน