How to: 10 วิธีตัดใจ ฉบับคนพร้อมที่จะ Move On

วิธีตัดใจ

‘ความรักเกิดขึ้นได้ฉันใด ความไม่รักแล้วก็เกิดขึ้นได้ฉันนั้น’ ในเมื่อไปต่อด้วยกันไม่ไหว ก็ต้องหาวิธีตัดใจ มาตัดให้เจ็บแต่จบ และพร้อม Move On กันต่อ

6 วิธี Move on ไปข้างหน้า แก้ปัญหา Move on เป็นวงกลม

Move on

บอกว่า “Move on” เร็ว แน่ใจหรือเปล่าว่า Move on จริง ไม่ได้เฮิร์ตแล้วใช่ไหม ? แต่ถ้ายังเฮิร์ตอยู่ มาลอง Move on แบบนี้เถอะ รับรองว่าไม่ Move on เป็นวงกลมแน่นอน