Search
Close this search box.

เช็ก ‘อาการมะเร็งเต้านม’ รู้เร็ว รู้ก่อน โอกาสหายสูง

เช็ก ‘อาการมะเร็งเต้านม’ รู้เร็ว รู้ก่อน โอกาสหายสูง สาว ๆ รู้มั้ยว่า มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่ถูกพบมากเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงทั่วโลก และในแต่ละปีมีผู้หญิงเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center) ปี 2565 พบว่า ผู้หญิงไทยเป็น “มะเร็งเต้านม” มากกว่า 38,000 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิต 10 คน/วัน และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะโรคมักไม่แสดงอาการในระยะแรก ดังนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจึงสำคัญ หากเจอความผิดปกติเร็ว ก็รักษาได้เร็ว โอกาสหายขาดก็มีสูงขึ้น วันนี้ Helena Thailand ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอเตย พญ.พุทธิพร เนาวะเศษ ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ศูนย์โรคเต้านม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ทั้งเรื่องปัจจัยเสี่ยง สัญญาณเตือน วิธีการตรวจคัดกรอง และวิธีดูแลสุขภาพให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ถ้าอยากรู้จักโรคนี้กันมากขึ้นแล้ว ก็ตามมาดูกันเลย โรคมะเร็งเต้านมเกิดจากอะไร? มะเร็งเต้านม เกิดจากเซลล์ท่อน้ำนมแบ่งตัวผิดปกติ โดยมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นสารกระตุ้นเซลล์เนื้อเยื่อเต้านมให้มีการแบ่งเซลล์เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดก้อนมะเร็ง […]