Search
Close this search box.

รู้จักการตรวจภายใน เมื่อพบว่ามีผล ’ผิดปกติ’ ควรทำอย่างไร

ตรวจภายใน

เมื่อพบผลตรวจภายในว่าผิดปกติ อย่าเพิ่งตกใจ มาดูกันดีกว่าว่าผิดปกติลักษณะใด พร้อมทางออก ควรทำอย่างไร แล้วการตรวจ Colposcopy คืออะไรต่างจากตรวจภายในยังไง